Drevené brikety

Drevené brikety sú piliny a hobliny lisované pod vysokým tlakom bez pridania spojiva. Brikety sú vyrobené vysokotlakovou modernou technológiou z čistých drevených pilín a hoblín bez akýchkoľvek chemických aditív v tvare valca o priemere 7,5 cm v dĺžke 22 – 25 cm.

Kontakt

Štefan HNAT - Drevotech
Petrovany 410, 082 53 Petrovany
tel.: 051 / 77 97 777, 77 97 707
fax: 051 / 77 97 707
email: drevotech@drevotech.sk

Výhody použitia drevených brikiet

- vhodné na kúrenie v kachľových peciach, krboch, krbových vložkách, sporákoch, pieckach, kotloch na drevo,
- jednoduché zakurovanie pomocou podpaľovača (tuhý lieh), alebo tenkých triesok,
- nezapaľujte oheň pomocou ľahko vznietiteľných tekutín, ako sú benzíny a špiritusy, brikety pri spaľovaní zväčšujú svoj objem,
- ľahká a čistá manipulácia,
- pri horení zostáva minimálne množstvo jemného popola, ktorý je možné využiť ako prírodné hnojivo

Kalorické hodnoty

Hnedé uhlie kocka 12 - 17 MJ.kg-1
Ekologické brikety 17,5 - 19 MJ.kg-1
Palivové drevo 14 - 17 MJ.kg-1

Porovnanie spaľovania:

Hnedé uhlie kocka - 1 tona Ekologické brikety - 1 tona Výsledky
Úlet popola 26,5 kg 0,3 kg 88 x menej
SO2 30,0 kg 0,0 kg 30 x menej
N2O5 5,0 kg 1,8 kg 1,6 x menej
CO2 40,0 kg 1,0 kg 40 x menej

Porovnanie spaľovania: Hnedé uhlie kocka - 1 tona Ekologické brikety - 1 tona Výsledky
Úlet popola 26,5 kg 0,3 kg 88 x menej
SO2 30,0 kg 0,0 kg 30 x menej
N2O5 5,0 kg 1,8 kg 1,6 x menej
CO2 40,0 kg 1,0 kg 40 x menej

Návod na použitie:

- Spodný regulátor prívodu vzduchu nechať počas zapaľovania celkom otvorený.
- Po cca 15 min. spodný regulátor vzduchu na polovicu privrieť a horný regulátor celkom otvoriť
- Po rozhorení cca 30 min. zatvoriť horný regulátor
- Spodný prívod vzduchu ostáva mierne pootvorený
- Nezapaľujte oheň v tesne uzatváraných miestnostiach a postarajte sa o dostatočnú výmenu vzduchu

Kvalitatívne parametre

Tvar: valec
Dĺžka: 22-25 cm
Priemer: 75mm
Hustota: 1,07-1,20 kg.dm3
Obsah vody: 8 - 12%
Obsah popola: < 0.95%
Obsah síry: 0,009%
Obsah dusíka: 0,042%
Obsah chlóru: 0,004%
Výhrevnosť: 17,9 MJ.kg-1 = cca 4 400-4 800 kcal.kg-1

CHRÁNIŤ PRED NADMERNÝM VLHKOM !

Využite všestranné výhody ekologických brikiet a spríjemnite život sebe a svojim blízkym